Kommunikationsstrategi


Kommunikationsstrategi og -politik

Din virksomhed, forretning eller organisation har helt sikkert en forretningsstrategi. En plan for at komme fra A til B. I den bør der også indgå en kommunikationsstrategi – for hvordan kan dine medarbejdere, kunder og omverdenen vide, hvor du ønsker jer hen – hvad det er I arbejder jer hen imod?


Når Komba påtager sig opgaven med at udarbejde en kommunikationsstrategi, som kan løfte din virksomheds kommunikation, så er det en opgave, vi tager meget alvorligt. Det betyder også, at processen tager fra fire uger og ofte længere tid.  

Processen indebærer identificering af, hvad der er baseline, hvad der er virksomhedens værdier, vision, mission, kerneopgave, primære og sekundære interessenter – alt sammen munder ud i en kommunikationsstrategi, som kan omsættes til aktive kommunikationsplaner.

Komba kan slippe opgaven, når kommunikationsstrategien er udarbejdet, eller fortsætte og udarbejde de afledte kommunikationsplaner og endelig eksekvere på planerne, så din virksomhed står stærkt i de fora, hvor det ønskes. Det skaber vækst, loyalitet, relationer og dermed en god forretning.

Prisen for udarbejdelse af en kommunikationsstrategi er afhængig af, hvor meget I ønsker, vi skal påtage os, hvordan I står i forhold til f.eks. værdier m.v.

Kontakt os, så tager vi en vurdering af opgavens omfang, så vi kan give dig en ordentlig pris.

Kommunikationspolitik bør enhver virksomhed og organisation have. Det handler om at få nedskrevet, hvordan virksomheden kommunikerer med omverdenen. Ikke hvilke kanaler der bruges, men hvordan tonen er i telefonen, ved det personlige møde, på sociale medier, i pressen, i mails og andre steder, hvor virksomheden møder omverdenen.

Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i virksomhedens kultur og værdier.

Kontakt os hvis du har behov for bistand til at få udformet din kommunikationspolitik.